قوانین هتل آسماری قشم

تایم صبحانه:  ۷ونیم تا ۹ صبح

ساعت تحویل اتاق :  ۱۴

ساعت تخلیه اتاق : ۱۲

شرایط کنسلی

در صورتی که مسافر تا ۴۸ ساعت قبل از ورود رزرو خود راکنسل کند مبلغ یک شب به عنوان جریمه از پرداختی وی کسر میشود و در صورتی که رزرو کمتر از ۴۸ ساعت مانده به ورود کنسل شود کل مبلغ کسر خواهد شد.

اقامت برای کودکان زیر ۳ سال رایگان و براس افراد ۳ تا ۸ سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه شامل مبلغ نیم بها خواهد شد.

هزینه هر نفر اضافه ۳۹۵۰۰۰ ریال می باشد.